JÄSENYYDEN EHDOT

NÄMÄ JÄSENYYDEN KÄYTTÖEHDOT LIITTYVÄT EKSTRAPOINTIN EP-OHJELMAAN. EP-OHJELMAN JÄSENET VOIVAT ANSAITA PISTEITÄ EKSTRAPOINTIN JA SEN KUMPPANIEN TARJOAMISTA OSTOKSISTA JA AKTIVITEETEISTA, JOIDEN AVULLA JÄSEN VOI SAADA TIETTYJÄ PALKINTOJA JA ETUJA. PÄTEVÄT 1.11.2018 LÄHTIEN.

 

1 JÄSENYYS

1.1 EP ohjelman jäsenyys on avoin kaikille ihmisille. Vain yksi EP jäsenyys on mahdollinen yhdelle ihmiselle. Henkilön tulee olla vähintään 18-vuotias liittyäkseen EP ohjelmaan. EP ohjelman jäsenyys ja siihen liittyvät oikeudet ovat henkilökohtaiset ja kuuluvat hyödyttää vain jäsentä, ellei erikseen mainittu EKSTRAPOINTILLA.

1.2 EKSTRAPOINTILLE tulee ilmoittaa muutoksista ja/tai lisäyksistä jäsenen henkilökohtaisista tiedoista, jotka eivät ole mahdollista muuttaa internetissä, kirjoitettuna. Nimen vaihdon tai syntymäajan rekisteröinnin yhteydessä, pätevä asiakirja, joka vahvistaa annetun tiedon, esim. kopio pätevästä passista, tulee liittää. Heti, kun uusi tieto on hyväksytty, liitetty asiakirja tuhotaan.

1.3 Tavalliset varaussäännöt pätevät kaikkiin jäseniin riippumatta jäsenyyden tasosta. Jäsenyyden tasosta riippuvat palvelun hyödyt kuuluvat vain jäsenelle henkilökohtaisesti, ellei erikseen mainittu EKSTRAPOINTILLA.

1.4 EKSTRAPOINT säilyttää oikeuden jäsenyyden keskeyttämiseen, jos EKSTRAPOINT havaitsee väärinkäyttöä. Tämä tarkoittaa, että aikaisemmin ansaitut mutta käyttämättömät pisteet ja annetut EP kupongit nollataan ja mitätöidään. Väärinkäyttö voi tarkoittaa sopimatonta tai epäkunnioittavaa käytöstä EKSTRAPOINTIA, sen liikekumppaneita, työntekijöitä tai jäsenyyden käyttöehtoja kohtaan, laitonta käytöstä, tai käytöstä, joka yleisesti nähdään moraalittomana tai epäeettisenä.

1.5 Liittyminen EP ohjelmaan (verkossa tai muuten) vahvistaa jäsenen hyväksyvän jäsenyyden käyttöehdot. Jäsenyyden käyttö tarkoittaa nykyisten jäsenyyden käyttöehtojen hyväksymistä.

1.6 Henkilökohtaiset kirjautumistiedot ovat jäsenen henkilökohtainen vastuu. Henkilökohtaiset selvitykset tilistä ovat vain saatavilla heille, jotka lähettävät oikeat henkilökohtaiset kirjautumistiedot.

 

2 PISTEIDEN ANSAITSEMINEN

2.1 Pisteitä voidaan ansaita täyttämällä EKSTRAPOINTIN ja sen liikekumppaneiden hyväksymiä toimintoja heidän sivustoillaan. Pisteet rekisteröidään vain, jos ne on ansaittu suoraan jollain EKSTRAPOINT-sivustolla (www.ekstrapoint.com, www.ekstrapoint.fi) tai jos EKSTRAPOINT jäsenen tili on yhdistetty EKSTRAPOINTIN liikekumppanin sivustoon. EKSTRAPOINTIN liikekumppanit tarkoittavat muita yhtiöitä, joiden kanssa EKSTRAPOINT tekee yhteistyötä silloin tällöin, kasino- ja bingoyhtiöitä ja muita yhtiöitä jotka tarjoavat tarjouksia ja hyötyjä EP jäsenille, mukaan lukien muttei rajattu mahdollisuuteen ansaita ja/tai käyttää pisteitä yhtiöiden tuotteissa ja palveluissa. EKSTRAPOINTIN nykyiset liikekumppanit ovat listattu EP-verkkosivustolle

2.2 EKSTRAPOINT säilyttää oikeuden määrittää ansaitseeko jäsen pisteitä vai ei, ja EKSTRAPOINTIN ja sen liikekumppaneiden tarjoamia toimintoja. Katsomatta milloin toiminto oli saatettu loppuun, ansaittujen pisteiden määrä riippuu käytössä olevasta ansaitsemiskäytännöstä kyseisenä päivämääränä. Ansaittujen pisteiden määrä vaihtelee EKSTRAPOINTIN liikekumppaneista ja tarjouksesta riippuen.

2.3 Vain jäsen voi henkilökohtaisesti ansaita pisteitä riippumatta siitä, kuka maksoi talletuksen tai toiminnon.

2.4 Talletuksia ja toimintoja ei voi rekisteröidä takautuvasti, ellei erikseen mainittu. EKSTRAPOINT voi milloin tahansa peruuttaa pisteitä mistä tahansa väärin rekisteröidystä toiminnosta jäsenen EP-tilillä.

2.5 Pisteet ja hyödyt ovat henkilökohtaisia, eikä niitä missään tapauksessa voi myydä, siirtää, yhdistää, periä, palauttaa käteiseksi tai käyttää toisiin tarkoituksiin kuin EP-ohjelmaan, ellei toisin mainittu EKSTRAPOINTILLA. Väärinkäyttötapauksessa pisteet, hyödyt ja dokumentit voidaan takavarikoida. Pisteitä ei voi vaihtaa käteiseksi.

2.6 Jäsenet voivat käyttää pisteitään ja ottaa hyödyn tarjouksista/hyödyistä heti kun heillä on riittävästi päteviä pisteitä EP-tilillään. Muuta pätevyyttä ei vaadita. Pisteet ovat päteviä neljä vuotta niiden ansaitsemisen jälkeen. Tämän jälkeen, EKSTRAPOINTILLA on oikeus päättää pisteiden mahdollisesta nollauksesta ja mitätöinnistä.

2.7 Jäsen ei voi yhdistää tarjouksia, ellei erikseen mainittu yksittäisessä tarjouksessa.

2.8 Jäsen ei ansaitse pisteitä talletuksista EKSTRAPOINTIN liikekumppaneiden sivustoilla, joissa talletukset ovat palautettu jäsenelle käyttäen takaisinperintää tai muuta tapaa.

2.9 Jos jäsen ei ansaitse ollenkaan pisteitä 24 kuukauteen, EKSTRAPOINTILLA on oikeus lopettaa jäsenyys, mikäli jäsenellä ei ole päteviä, käytettäviä pisteitä heidän EP-tilillään.

 

3 PISTEIDEN KÄYTTÖ

3.1 Ellei erikseen mainittu EKSTRAPOINTILLA, pisteet ja hyödyt ovat vain jäsenen henkilökohtaisessa tai hänen lähiperheensä käytössä.

3.2 Jäsenen tulee varmistaa, että henkilökohtaisia kirjautumistietoja ei ole käytetty laittomasti. EKSTRAPOINT ei ole vastuussa mistään henkilökohtaisten kirjautumistietojen laittoman käytön seuraamuksista. Jäsenet ovat vastuussa pisteiden ja hyötyjen käytöstä, käytti jäsen itse niitä tai toinen henkilö. Väärinkäyttö on selvitetty osassa 1.4.

3.3 Pisteitä ei voi käyttää yhdistettynä käteiseen, alennushintoihin, kuponkeihin tai muihin erikoistarjouksiin, ellei erikseen mainittu EKSTRAPOINTILLA.

3.6 Pisteitä voidaan käyttää maksuna vain EKSTRAPOINTIN tai joissain tapauksissa sen liikekumppaneiden tarjoamista tuotteista/palveluista.

 

4 HENKILÖTIEDOT

4.1 Liittymällä EP-ohjelmaan (verkossa tai muuten) tai käyttämällä jäsennumeroa, jäsen antaa luvan EKSTRAPOINTILLE rekisteröidä ja prosessoida henkilökohtaista tietoa jäsenestä ja jäsenen aktiviteeteista sekä kommunikoida jäsenen kanssa kohdassa 4 listattujen tapausten mukaisesti. EKSTRAPOINT ei rekisteröi tai prosessoi mitään arkaluonteista tietoa EP-ohjelman sisällä.

4.2 EKSTRAPOINT antaa jäsenelle mahdollisuuden yhdistää EP-jäsentili jäsenen tiliin yhdellä tai useammalla EKSTRAPOINTIN liikekumppanilla. Jäsenen tulee erikseen pyytää tätä yhdistämistä EP-sivustolla. Yhdistämällä tilejä EKSTRAPOINT aloittaa keräämään henkilökohtaista tietoa jäsenen aktiivisuudesta, kuten on listattu kohdassa 4.

4.3 EKSTRAPOINT rekisteröi ja prosessoi seuraavat henkilötiedot jäsenestä ja jäsenen aktiivisuudesta, kollektiivisesti “henkilötietoja”:

 

  • EP-jäsenyyteen kirjautuessa ja/tai EP-tiliä päivittäessä toimitettu henkilökohtainen data;
  • kaikki EKSTRAPOINTIN ja sen liikekumppaneiden keräämät yksityiskohdat, mukaan lukien ostostentekoajat ja maksumäärät;
  • kaikki pisteiden ansaitsemiseen oikeuttaviin ostoihin ja toimintoihin liittyvät yksityiskohdat, mukaan lukien ostetut tuotteet, ostostentekoajat ja maksumäärät;
  • EKSTRAPOINTIN liikekumppaneilta ja ulkoisilta lähteiltä saadut demografiset tiedot, mukaan lukien muttei rajattu; tiedot kodin omistamisesta, kotitalouden jäsenistä ja ajoneuvon omistamisesta.

 

4.4 EKSTRAPOINT saattaa myös yhdistää EKSTRAPOINTIN keräämiä tietoja sen liikekumppaneilta ja ulkoisilta lähteiltä kerättyjen henkilökohtaisten tietojen kanssa.

4.5 Henkilötiedot rekisteröidään ja prosessoidaan seuraaviin tarkoituksiin: (i) EP-jäsenyyden sekä kerättyjen ja käytettyjen pisteiden hallintaan, (ii) tilausten/tarjousten hallintaan ja suorittamiseen, (iii) asiakaskäyttäytymisen analysointiin, (iv) EKSTRAPOINTIN ja sen liikekumppaneiden yhtiöiden arviointiin ja laadun parantamiseen, (v) jäsenen osoite ja yhteystietojen päivittämiseen ja menehtyneiden jäsenten EP-tilien poistamiseen/estämiseen, (vi) tarjousten ja toimintojen yhdistämiseen EKSTRAPOINTIN sisäisesti tai sen liikekumppanien kanssa ja (vii) EKSTRAPOINTIN tai sen liikekumppanien tuotteiden ja palveluiden asiakaslähtöisen markkinoinnin tarjoamiseen.

4.6 EKSTRAPOINT säilyttää kaikki jäsenen henkilötiedot yhden vuoden jäsenen viimeisten kerättyjen pisteiden vanhentumisesta tai kun jäsenyys on lopetettu, riippuen kumpi tapahtuu ensimmäisenä. Peli- ja muihin ostoihin liittyvät henkilötiedot prosessoidaan vain kuten kohdassa 4.5 (iii)-(vii) mainittu yhden vuoden ajan niiden ensikeräämisen tai myöhemmin päivittämisen päivämäärästä.

4.7 Henkilötietoja voidaan jakaa EKSTRAPOINTIN liikekumppaneiden kanssa erityisten tarjousten ja toimintojen koordinoimistarkoituksiin. EKSTRAPOINTIN liikekumppanit voivat siten yhdistää EKSTRAPOINTILTA saadut tiedot heidän omiinsa. Asiaankuuluva EKSTRAPOINTIN liikekumppani on tiedon kontrolloija ja laillisesti vastuulla henkilökohtaisten tietojen käsittelystä.

4.8 EKSTRAPOINT ryhmän ja sen liikekumppaneiden kanssa jaettu henkilötiedot voidaan siirtää maihin, jotka eivät kuulu Euroopan Unioniin tai Euroopan Talousalueeseen.

4.9 EKSTRAPOINT ja sen liikekumppanit voivat käyttää postia, puhelinta (mukaan lukien matkapuhelin ja tekstiviestit), sähköpostia, sosiaalista mediaa ja muita digitaalisia kanavoita kommunikoidakseen sen jäsenien kanssa. EKSTRAPOINT ja sen liikekumppanit voivat lähettää mainosviestejä heidän asiaankuuluvista tuotteista ja palveluista yllämainittuja kommunikointitapoja käyttäen. Jäsen voi milloin tahansa kieltäytyä saamasta markkinointia EKSTRAPOINTILTA tai sen liikekumppaneilta käyttämällä linkkiä kyseessä olevassa digitaalisessa viestissä tai ottamalla yhteyttä EKSTRAPOINTIIN.

4.10 Reward Group ApS (EKSTRAPOINT) on tietojen kontrolloija ja laillinen vastuuhenkilö henkilötiedoista, henkilötietojen koskevan lainsäädännön mukaisesti. EP-jäsen on oikeutettu saamaan tietoja kyseisen EP-jäsenen henkilötietojen prosessoinnista ottamalla yhteyttä EKSTRAPOINTIIN. Jäsen on myös oikeutettu väärien tai vaillinaisten tietojen korjaus- tai poistopyyntöön. Jäsen voi pyytää henkilötietojen käyttämättömyydestä suoramarkkinoinnissa ottamalla yhteyttä EKSTRAPOINTIIN.

 

5 YLEISET

5.1 Lukuun ottamatta mitä mainitaan käytössä olevassa pakollisissa laissa, EKSTRAPOINT ei ole vastuussa, eikä kuulu pitää velvollisena mistään jäsenen aiheuttamista maksuista tai muista vahingoista, paitsi mitä jäsenyyden käyttöehdoissa luetellaan. Lisäksi, EKSTRAPOINT ei ole velvollinen mistään muiden kuin jäsenten aiheuttamista maksuista tai vahingoista. Kaikki palvelut ja hyödyt EP-ohjelmassa ja/tai maksetut pisteillä sovelletaan jäsenyys käyttöehtojen mukaisesti.

5.2 Silloin tällöin, EP-jäsen saa erikoistarjouksia. Nämä voivat olla rajattu kertaan tai määrään, tiettyihin markkina-alueisiin ja tiettyihin jäsenryhmiin. Rekisteröiminen voi myös olla tärkeää ottaakseen hyöty näistä tarjouksista.

5.3 EKSTRAPOINT säilyttää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja, milloin tahansa. EP-ohjelman sisältö, palvelun hyödyt, säännöt pisteistä ja loppusummista sekä muut tiedot ilmoitettu EP-verkkosivustolla ovat voimassa vain, kunnes toisin ilmoitetaan. EKSTRAPOINT kommunikoi sääntöihin liittyvistä muutoksista mahdollisimman nopeasti, mukaan lukien säännöistä pisteiden ansaitsemisesta ja käytöstä, uusien pisteiden seurauksista, jo kerätyistä pisteistä sekä toiminnoista. Informaatio ilmoitetaan käyttäen vähintään yhtä EP kommunikointikanavaa, pääasiallisesti käyttäen EP-verkkosivustoa. Uudet säännöt, kaavat, tasot jne. ovat voimassa käyttöönottopäivästä, ilman poikkeuksia. Jäsenien kuuluu pitää itsensä informoituna käytössä olevista säännöistä. EKSTRAPOINT jakaa tietoja muutoksista jäsenen pyynnöstä.

5.4 Jäsen voi pyytää milloin tahansa jäsenyyden poistoa.

5.5 EKSTRAPOINTILLA on oikeus keskeyttää tai vaihtaa EP-ohjelma yhden kuukauden irtisanomisajalla. Jos EP-ohjelma keskeytetään lainsäädännön takia, tuomioistuimen määräyksestä, viranomaisten tai vastaavien johdosta, EP-ohjelma voidaan keskeyttää heti, ilman varoitusaikaa ja ansaitut pisteet vanhentuvat välittömästi, ilman minkäänlaista korvausta.

5.6 Jos EKSTRAPOINTIN liikekumppani menee konkurssiin, tai on muulla tavalla kykenemätön täyttämään EKSTRAPOINTILLE tai EP-jäsenille tekemiään sitoumuksia, takautuvia vaatimuksia ei voida tehdä ja EKSTRAPOINT päättää, jos ja kuinka kerättyjä mutta käyttämättömiä pisteitä palautetaan jäsenen EP-tilille.

 

6 RIIDAT JA SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

6.1 Paikallisten lakien ja säännösten sallimissa rajoissa näitä jäsenehtoja säännellään ja tulkitaan Tanskan lain mukaisesti. EKSTRAPOINT ja jäsen lähettää, paikallisten lakien ja sääntöjen sallimissa määrissä, yksinomaiselle toimivallalle Kööpenhaminan käräjäoikeudelle selvittääkseen mitä tahansa riitoja tai kiistoja, joita voi ilmentyä näiden jäsenehtojen johdosta.

6.2 Mitä tahansa toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen mitätöimää tai toimeenpanokelvottomaksi toteamaa säännöstä näistä jäsenehdoista, pätemättömyyden tai käytäntöönpanokelvottomuuteen määrin, voidaan erottaa toisistaan eivätkä ne vaikuta säilyviin säännöksiin, jotka pysyvät ennallaan.

6.3 Nämä käyttöehdot korvaavat kaikki edeltävät versiot käyttöehdoista.