TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

EkstraPoint ei luovuta henkilökohtaisia tietojasi kumppaneillemme, ellet siihen ole antanut erikseen suostumusta. Henkilötietojesi käsittelystä voit lukea täältä.

Tämä selvitys antaa sinulle yksityiskohtaisia tietoja kuinka Rewars Group ApS, Hellerupvej 8, 2900 Hellerup, Tanska, CVR. 38896083, käsittelee henkilötietojasi.

Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa eri firmojen tavasta käsitellä henkilökohtaisia tietojasi, jotka liittyvät toimintaamme. Tämän selvityksen tarkoituksen on ilmoittaa sinulle yksityiskohtaisesti, mitä henkilökohtaisia tietojasi käytämme, mihin tarkoituksiin ja mihin jaamme, kuinka kauan säilytämme niitä ja miten voit käyttää oikeuksiasi.

Tarvittaessa voit saada lisätietoja ottamalla yhteyttä tiettyyn tuotteeseen tai palveluun.

 

1. MITÄ HENKILÖKOHTAISIA TIETOJASI KÄYTÄMME? 

Keräämme ja käytämme henkilökohtaisia tietojasi sen mukaan, mikä on toiminnallemme tarpeellista, takaaksemme laadukkaita henkilökohtaisia tuotteita ja palveluita.

Voimme kerätä erilaisia henkilökohtaisia tietoja sinusta mukaan lukien:

 • Tunnistustiedot (esim. nimi, kansalaisuus, syntymäpaikka ja -aika, IP-osoite)
 • Yhteystiedot (esim. postiosoite ja sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Peliaktiivisuus kumppaneiltamme (esim. jos olet rekisteröitynyt käyttäjäksi ja käyttäen mitä tietoja)
 • Tuotteisiimme ja palveluihimme käyttöön liittyvät tiedot, tapahtumiin liittyvät tiedot, mukaan lukien peliaktiivisuus kumppaneidemme luona, sekä liiketoimet EkstraPointin kotisivulla.

 

2. MIKSI JA MILLÄ PERUSTEILLA KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

a. Jotta voimme täyttää sopimuksen kanssasi, ja aloittaa toimenpiteet sopimuksen päättelemiseen.

Käytämme henkilötietojasi sopimusten tekemiseen ja täyttämiseen, mukaan lukien jotta:

 • voimme antaa sinulle tietoja tuotteistamme ja palveluistamme;
 • voimme vastata pyyntöihisi;
 • Harkitse voimmeko tarjota sinulle tuotetta tai palvelua, ja millä ehdoilla.

 

b. Jotta voimme täyttää meidän laillisen etumme

Käytämme henkilötietojasi tuotteidemme ja palveluidemme käyttöön ja kehittämiseen, riskienhallinan parantamiseen, ja laillisten oikeuksiemme puolustamiseen;

 • petosten torjuntaan
 • IT-hallintaan, mm. infastruktuurin hallintaan (esim. yhteiset alustat), liiketoiminnan jatkuvuudeksi sekä tietoturvallisuuden takaamiseen;
 • henkilökohtaisten tilastollisten mallien luomiseen, jotka perustuvat liiketoimien analyysiin, esim. auttaakseen luottoluokituksemme optimoimisessa;
 • yhdistettyjen tilastojen luomiseen, testien ja mallien luomiseen tutkimus-. ja kehitystyöhön, olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden parantamiseen tai uusien luomiseen;
 • tarjoustemme yksilöimiseen sinulle ja muille yhteistyökumppaneille:
  • tuotteiden tai palvelujen laadun parantamiseen;
  • mainostamaan tuotteita ja palveluita, jotka sopivat tilanteeseesi ja profiiliisi

Tämä voidaan saavuttaa seuraavasti:

 • segmentoimalla potentiaaliset ja olemassa olevat asiakkaamme;
 • analysoimalla sinun tottumuksiasi ja mieltymyksiäsi eri kanavilla (sähköpostit, viestit, vierailut sivuillamme jne.)
 • vastaamaan tuotteita ja palveluita, joita olet jo käyttänyt tai käyttämällä tietoja, joita meillä on jo sinusta

 

c. Kunnioittaaksemme valintaasi, jos olemme pyytäneet hyväksyntääsi tiettyjen tietojen käsittelyyn

Joissakin tapauksissa tarvitsemme erillisen suostumuksesi tietojesi käsittelemiseen, kuten:

 • Jos tarvitsemme tietojasi joihinkin muihin tarkoituksiin, kuin edellä mainittu, ilmoitamme asiasta ja tarvittaessa pyydämme suostumustasi

 

3. KENELLE JAAMME HENKILÖTIETOJASI?

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, luovutamme henkilötietojasi vain:

 • palveluntarjoajille, jotka suorittavat palveluja puolestamme;
 • itsenäisille agenteille, välittäjille ja kommunikoijille;
 • kauppakumppaneille;
 • oikeusviranomaisille, valtion viraston tai julkisten laitosten pyynnöstä ja laissa sallitulla tavalla

 

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ETA:N ULKOPUOLELLA

Jos kyseessä on kansainvälinen siirto Euroopan talousalueelta (ETA),  ja Euroopan komissio on katsonut ETA-alueen ulkopuolisen maan omaavan riittävän tietoturvan, henkilötietosi siirretään näiden perusteella.

Tässä tapauksessa pidätämme oikeuden käyttää tietojenkäsittelylaitetta EU:n/ETA:n ulkopuolella suorittaaksemme työmme. Tämä voi tapahtua vain käyttämällä sovellettuja sääntöjä henkilötietojen siirrosta.

 

5. KUINKA KAUAN PIDÄMME HENKILÖTIETOJASI TALLESSA?

Säilytämme henkilötietojasi voimassaolevien lakien ja määräysten vaaditusta ajanjaksosta mukaisesti, tai muun toimintamme vaatiman ajanjakson mukaisesti, kuten asiakassuhteiden hallinnan mahdollistamiseksi ja oikeudellisiin vaatimuksiin sekä pyyntöihin vastaamiseen. Esimerkiksi suurin osa asiakkaidemme tiedoista säilytetään sopimuksen voimassaoloaikana, ja muuten niin kauan kuin on tarpeen sopimussuhteen täyttämiseksi nykyisten lakien mukaan.

 

6. MITKÄ OVAT SINUN OIKEUTESI JA MITEN VOIT KÄYTTÄÄ NIITÄ?

Nykyisten sääntöjen mukaisesti sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Pääsy: Voit hankkia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja kopion henkilötiedoistasi.
 • Korjaus: Jos uskot henkilötietojesi olevan viallisia, voit vaatia niiden korjaamista.
 • Poisto: Voit vaatia henkilötietojesi poistamista laissa sallittujen määrien mukaisesti.
 • Rajoitus: Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista laissa sallittujen määrien mukaisesti.
 • Vastalauseen esittäminen: Voit esittää vastalauseen henkilötietojesi käsittelystä erityistilanteessa. Sinulla on oikeus rajattomasti vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointi tarkoituksissa, joka sisältää suoramarkkinoinnin myynninedistämistä.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Suostumuksen antamisen jälkeen, sinulla on oikeus muuttaa mielesi ja peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn. Huomaa että tämä voi johtaa asiakassuhteen lopettamiseen lunastusvaatimuksella.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Lakien sallimusten mukaisesti, sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot, palauttaa ne itsellesi tai jos teknisesti mahdollista, siirtää ne kolmannelle osapuolelle.

Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksia, lähetä sähköpostia osoitteeseen dataprotection@zecured.net. Liitä sähköpostiviestiin skannaus tai kopio henkilöllisyystodistuksestasi tunnistustarkoituksiin.

Nykyisten lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus edellä mainittujen oikeuksien lisäksi tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

 

7. MITEN VOIT PITÄÄ ITSESI PÄIVITETTYNÄ MUUTOKSISTA TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖSSÄ?

Meidän on päivitettävä tietosuojakäytäntöjämme jatkuvasti. Ilmoitamme sinulle merkittävistä muutoksista verkkosivuillamme tai muiden yhteisten viestintäkanavien avulla.

 

9. MITEN VOIT OTTAA MEIHIN YHTEYTTÄ?

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käytöstä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, ota yhteyttä tietosuojavaltuuttajaamme sähköpostitse: dataprotection@zecured.net, joka tarkastalee pyyntösi tarkemmin.